Sonja_Schreurs

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Sonja Schreurs

Al van jongs af aan heb ik een brede interesse ontwikkelt in bewegen en het lichaam. Vanuit mijn sportachtergrond en sportopleiding heb ik ervaren hoeveel beweging met je lichaam doet. Het was dan ook vanzelfsprekend voor mij dat ik mensen wilde helpen dit ook te laten ervaren. Sinds 2001 ben ik werkzaam als psychomotorisch therapeut en heb ik in verschillende GGZ instellingen gewerkt. In 2008 heb ik mijn Master Psychomotorische therapie afgerond.

Momenteel werk ik, naast de praktijk, ook in de gespecialiseerde GGZ. Ik heb een brede ervaring opgedaan met allerlei verschillende psychiatrische problematiek. In 2016 heb ik me meer gespecialiseerd in traumagerelateerde problematiek, middels de level 1 opleiding van de Sensorymotor Psychotherapy. Deze van oorsprong Amerikaanse lichaamsgerichte therapie gaat uit van de kracht van het lichaam om te herstellen van niet verwerkte trauma’s. Niet het verhaal, maar hoe het lichaam in het hier en nu omgaat met nare ervaringen uit het verleden staan centraal in de therapie. Ook heb ik in 2018 een training gevolgd bij het Trauma Center Trauma Sensitive Yoga om trauma informed yoga te kunnen geven.

Mijn houding als therapeut is onderzoekend, empathisch en rustig. Mijn stijl kenmerkt zich door een niet oordelende attitude waarin zelfontwikkeling centraal staat.

Als psychomotorisch therapeut sta ik geregistreerd bij de Federatie van Vaktherapeutische beroepen (FVB) . Ook ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie (NVPMT). De praktijk voldoet aan de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).