PRAKTISCH

Werkwijze

Na verwijzing of rechtstreekse aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.  Na de intake volgt een voorstel voor het behandelplan, waarin doelstellingen, frequentie en methodiek is opgenomen. Dit behandelplan zal u schriftelijk ontvangen. Op basis van de doelen die samen opgesteld worden, zullen we starten met een aantal individuele sessies. Na een aantal sessies zullen we de doelen evalueren en zo nodig een vervolg geven aan de sessies. Bij samenwerking met een andere behandelaar zullen we in overleg met elkaar de behandeling afstemmen.

Mocht er geen mede behandelaar betrokken zijn, dan kunnen de kosten van een psychomotorische therapie behandeling  door verschillende zorgverzekeraars gedeeltelijk worden vergoed. Dit hangt af van uw zorgverzekeraar en het aanvullende pakket. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.
Een overzicht van de vergoedingen voor pmt vindt u op:

Vaktherapie

Er kan ook voor gekozen worden om zelf de kosten te betalen en/of in overleg met uw werkgever hier een regeling in te treffen.

Contact

U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden en ontvangt dan z.s.m. een reactie terug.

Voor overleg, informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met 06-42817335 of via info@linkpmt.nl.

In het pand waar mijn praktijk gehuisvest is, werken verschillende hulpverleners. Hierdoor zijn er goede mogelijkheden voor multidisciplinaire behandelingen.